Kommunen trycker upp nygammal folder

Boken om utekonst är slut

Kommunen bekostar tryckning av 2018 års folder, ni vet den långa och smala, i 300 exemplar. Den foldern är fokuserad till centrala delen av kommunen.

Vi hoppas senare få stöd för att trycka upp vår bok om all utekonst i kommunen