Bohussalongen 2021

Bohussalongen 2021 – ett samarrangemang mellan Uddevalla Konstförening och Bohusläns museum 4/12 – 13/1

Bohussalongen är en jurybedömd utställning, där konstnärer mantalsskrivna eller verksamma i Bohuslän är välkomna att lämna in två verk. Lägsta ålder för att delta är 16 år. Årets jury är konstnären Jonas Liveröd. Både professionella och amatörer är välkomna att lämna in verk. Bohussalongen är ett evenemang som återkommer vartannat år.

I år visas salongen parallellt med en utställning med Ingela Ihrman i konsthallen. Årets Bohussalong att visas i Västerhallen och galleriet, som ligger i anslutning till Konsthallen.
Information

Anmälningsavgift 120 kr.
Pensionär och ungdom (16-25 år) 80 kr.
Avgiften betalas helst med swish.
Vid en eventuell försäljning av verk, så tar museet förmedlingsavgift på 25% av hela försäljningssumma

Max två verk får lämnas in.

Anmälan och inlämning av verk sker
fredag den 26 november och lördag den 27 november kl 13-16.

Utlämning av ej antagna verk sker
fredag den 3 december och söndag den 5 december kl. 13-16.

Utlämning av utställda verk sker
fredag den 14 januari 2022 kl. 13-16.

Välkomna att lämna in!
Mer information inför kommande salong erhåller du via Bohussalongen, Bohusläns museum inklusive anmälningsblankett

Kontakt:
Konsthallen – Bohusläns museum
Museigatan 1, Box 403, 451 19 Uddevalla
0522-65 65 00, www.bohuslansmuseum.se